Czy będziemy mieć punkt pomiaru jakości powietrza ?

Czy będziemy mieć punkt pomiaru jakości powietrza ?

W dniu 19.02.2021 Sołtys Sołectwa Bełk zwróciła się z pismem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z prośbą o zamontowanie w Naszej gminie stacji pomiaru jakości powietrza - treść pisma poniżej

"Zwracam się z prośbą, jako Sołtys Sołectwa Bełk, o zamontowanie na terenie sołectwa Bełk lub Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stacji monitorowania powietrza prowadzącej pomiary następujących zanieczyszczeń: pył PM10 oraz pył PM2,5.

Swą prośbę motywuję troską o środowisko oraz zdrowie mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym Sołectwa Bełk. Montaż stacji pozwoli na rzetelne informowanie mieszkańców o jakości powietrza na terenie naszej gminy, co z kolei przełoży się na zwiększenie świadomości o wpływie powietrza na nasz stan zdrowia oraz otaczające nas środowisko.

Obecnie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działa jedna stacja pomiarowa, która prowadzi pomiary benzenu. Jest ona zlokalizowana przy ulicy Kopalnianej w Czerwionce-Leszczynach, gdzie w niedalekiej odległości znajdowała się koksownia – obecnie już nie działa. Nie prowadzi jednak pomiaru zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, które powstają między innymi w procesie spalania węgla lub innych paliw. Ich zawartość w powietrzu zwiększa się w okresie zimowym. Dlatego tak ważna jest informacja dla mieszkańców, którzy mając te dane z własnego „podwórka”, mogą podjąć działania prowadzące do mniejszej ilości tego zanieczyszczenia w powietrzu, na przykład poprzez zmianę źródła ciepła.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Niestety w dniu 30.03. 2021 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nie odniósł się przychylnie co do w/w prośby. Okazuje się, że punkt który bada jakość naszego powietrza znajduje sie 17 km od Nas tj. na ul. Borki w Rybniku.

Treść pisma znajdziecie Państwo poniżej.

Pozostało nam dalej działać w celu poprawy naszego powietrza. 

#chcemy czystego powietrza#

#walczymy ze smogiem#

Leszek Szejka