Drzewa - cud natury

Drzewa - cud natury

Rusza nowy projekt ekologiczny w sołectwie Bełk pn. "Drzewa - cud natury" w ramach którego: - zorganizujemy wykłady poświęcone tematyce drzew i ich roli w środowisku -przeprowadzimy warsztaty rozpoznawania drzew oraz ich prawidłowym sadzeniu i pielęgnacji - zorganizujemy wyjazd szkoleniowy do szkółki drzew i krzewów w Chudowie - posadzimy 42 drzewa w naszej miejscowości

Od 12 września zostanie ogłoszony nabór dla 15 osobowej grupy projektowej, która to weżmie udział we wszystkich działaniach załóżonych w projekcie. Zaś wykłady i pomoc przy sadzeniu nowych drzew będzie ogólnodostępna do wszystkich zainteresowanych.

Nabór trwa do 30 września

Osoby chcące wziąść udział w projekcie proszone są o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu  na adres email:  stowarzyszeniebelk@gmail.com . Koordynator projektu skontaktuje się z Państwem i przedstawi szczegóły udziału w projekcie.

Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. 

Cele szczegółowe projektu to:
- zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi gatunkami drzew,
- poznanie funkcji i znaczenia drzew,
- przyzwyczajanie dzieci i młodzieży do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony drzew,
- zdobywanie umiejętności doświadczania i obserwowania przyrody,
- poznanie różnych środowisk przyrodniczych,
- kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej, lokalnej przyrody,
- wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
- uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
- zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku,
- uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.

Terminy wykładów w ramach projektu: