Nadal trwają prace na zabytkowym cmentarzu

Nadal trwają prace na zabytkowym cmentarzu

Nadal trwają prace na zabytkowym cmentarzu w Bełku, w ramach projektu „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku - nasze wspólne dziedzictwo”, na realizację którego środki pozyskało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dobiegają końca prace porządkowe i inwentaryzacyjne na cmentarzu. "We wrześniu chcemy skupić się na wyznaczeniu ścieżki edukacyjnej. Będzie ona służyć nie tylko turystom, ale również dzieciom i młodzieży szkolnej. Będą mogli tutaj przyjść w czasie zajęć, żeby uczestniczyć w żywej lekcji historii” - podkreśla Michał Stokłosa, koordynator projektu.

Przed osobami zaangażowanymi w projekt stoją kolejne wyzwania. Ostatni etap projektu zakłada zorganizowanie wystawy fotograficznej, wykonanie podstrony nekropolii na www.belk.pl oraz wydanie folderu podsumowującego projekt. Na koniec października zaplanowano również konferencję naukową, dotyczącą zabytkowego kościoła i cmentarza w Bełku.

Kościół i jego otoczenie to nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Obiekt jest bezcenny - podkreśla Grzegorz Wolnik, Pełnomocnik Burmistrza ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki - Jest jednym z nielicznych zabytków zachowanych w miejscu, w którym został wybudowany. Wiele drewnianych kościołów jest przenoszonych, a to niestety ma wpływ na obniżenie wartości zabytku. Bełkowski kościół spotyka się z ogromnym uznaniem ze strony historyków i turystów. Cieszymy się, że m.in. zaangażowaniu Gminy i Miasta mógł zostać odrestaurowany i drzwi do tego pięknego zabytku są już otwarte”.

W minioną sobotę odbyły się ostatnie konsultacje wolontariuszy w sprawie przygotowywanych kart inwentarzowych nagrobków. Tym razem przeprowadziła je Irena Kontny, historyk sztuki, związana z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach. „Niewiele pozostało dobrze zachowanych XIX-wiecznych cmentarzy, wiele z nich zostało zlikwidowanych, i dzisiaj oglądać możemy już jedynie pojedyncze nagrobki. Tym bardziej wyjątkowy i unikatowy jest cmentarz wokół zabytkowego kościoła w Bełku. - podkreśliła I. Kontny. - Znajdujące się tu nagrobki są niezwykle ciekawe, znajdują się na nich interesujące elementy dekoracyjne, nawiązujące do różnej symboliki”.

Projekt „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku - nasze wspólne dziedzictwo” dofinansowano z Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.