INKASO PODATKÓW I RATA ZA ROK 2021

INKASO PODATKÓW I RATA ZA ROK 2021

Zawiadomienie o wpłacie pierwszej raty podatku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za spółka wodną na rok 2021 Inkaso odbędzie się w dniach 12-13 marca w domu Sołtysa Bełk ul. Piasta 4 Bardzo prosimy o przestrzeganie reguł sanitarnych w czasie pandemii !