Inkaso podatków na rok 2020

Inkaso podatków na rok 2020

Zawiadomienie o wpłacie pierwszej raty podatku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za spółka wodną na rok 2020

Inkaso odbędzie się w dniach 13,14,16 marca w domu Soltysa Bełk ul. Piasta 4