UWAGA !!! Konsultacje społeczne dot. inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

UWAGA !!! Konsultacje społeczne dot. inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. A w nim plany dotyczące między innymi naszej miejscowości.

Jedną z planowanych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego jest budowa nowej linii kolejowej nr 170 Chybie - Jastrzębie-Zdrój - Godów (ciąg nr 7: CPK - Katowice - granica Polska/Czechy / Kraków - Zakopane / Muszyna (granica) / Skarżysko-Kamienna - ciąg ten stanowi połączenie CPK i Warszawy z południową częścią kraju i państwami sąsiednimi - Czechy, Słowacja oraz poprzez planowane linie dużych prędkości także z Austrią i Węgrami).

Wśród miejscowości, przez które ma przebiegać projektowana linia, jest nasza miejscowość. A co to oznacza dla mieszkańców Bełku? Wszystko zależy od wyboru wariantu przebiegu linii. Gdyby przechodziła ona przez Bełk, wówczas możemy spodziewać się, że niektórzy mieszkańcy będą musieli odsprzedać swoje działki na rzecz CPK (lub Skarbu Państwa), czyli po prostu wyprowadzić się i zamieszkać w nowym miejscu. Nie wspominając już o tym, że nasze sołectwo będzie podzielone na dwie części. Chociaż na dzień dzisiejszy trudno to wnioskować ze względu na brak podania na tym etapie zagadnień technicznych przebiegu trasy. Możemy jednak spodziewać się, że linia nie będzie przebiegać w tunelu, lecz w otwartej przestrzeni. To z kolei może powodować także większe nateżenie hałasu. Poza tym pozostaje kwestia wpływu inwestycji na środowisko, a zwłaszcza na wzgórze Ramża, które zostanie przecięte nowo budowaną linią. Wątpliwie jest rownież to, aby w naszej okolicy powstał dworzec kolejowy, gdyż planowana inwestycja ma być obsługiwana przez pociągi Kolei Dużych Prędkości. Oczywiście na chwilę obecną nie możemy tego wszystkiego potwierdzić. Pewne jest to, że CPK planuje budowę linii, która będzie przebiegać przez naszą miejscowość lub przez gminę Orzesze.

Projektowany dokument - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia (https://cpk.bip.gov.pl/pomoc/obwieszczenie.html), do 10 marca 2020 r. włącznie.

Zapraszamy na stronę internetową Centralnego Portu Komunikacyjnego - https://cpk.pl/pl - oraz do udziału w konsultacjach społecznych -
https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej?fbclid=IwAR1hSZdDyFxM4qAb1SWrWyDC2Rw2c66MnSgrPoOTQrI6K-Nlpt7yBx5CwjM
oraz
na stronę internetową poświęconą planowanej budowie Ciągu nr 7 - https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k07

Uwaga!!!
W konsultacjach liczy się każdy głos. Nie ma sensu zbierać podpisów większej grupy mieszkańców, lecz każdy z nas niech zgłosi swoje uwagi do projektowanego dokumentu. Istotne jest również to, iż uwaga musi być przypisana do konkretnego arkusza.