Musisz wymienić stary kocioł!

Musisz wymienić stary kocioł!

Coraz mniej czasu, bo już niespełna rok, mają użytkownicy 10-letnich lub starszych kotłów na paliwa stałe, by je wymienić. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2022 roku korzystanie z nich będzie nielegalne.

Uchwała antysmogowa została przyjęta decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego już w 2017 roku. Jej celem jest zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko. Co oznacza dla przeciętnego użytkownika kotła na węgiel, a takich w województwie śląskim jest 600 tysięcy? Każdy, kto ma tzw. kopciucha, czyli np. kocioł węglowy, jest zobowiązany do jego wymiany na nowy, co najmniej 5 klasy. Najlepiej jednak, by zastosować inne bardziej ekologiczne źródło ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła itp. Na wymianę pozostało niewiele czasu – nieco ponad rok.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?

Uchwała, która ma wyeliminować zatruwające powietrze urządzenia grzewcze obowiązuje na terenie całego województwa śląskiego. Dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Regulacjom, które wprowadza uchwała muszą podporządkować się mieszkańcy województwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właściciele budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty, samorządy lokalne.

Do kiedy trzeba wymienić starego kopciucha?

Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu jego użytkowania. Najstarsze kotły kopciuchy, czyli ponad 10-letnie lub urządzenia pozbawione tzw. tabliczki znamionowej muszą być wymienione do końca przyszłego roku. Na wymianę pozostałych jest nieco więcej czasu. Terminy ich wymiany określa uchwała antysmogowa:
> kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku;
> kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku;
> użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku;
> kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca roku 2027.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę kotła?

W 2018 roku ruszył rządowy Program Czyste Powietrze, oferujący wsparcie finansowe dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja, w zależności od dochodów, może wynieść nawet do 37 000 zł dla słabiej zarabiających. Szczegółowe informacje o wsparciu można uzyskać na stronie internetowej programu (czystepowietrze.gov.pl), dzwoniąc na ogólnopolską infolinię (tel. 22 340 40 80) lub na infolinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (tel. 32 60 32 252).

Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Kto nie zastosuje ograniczeń, nakazów lub zakazów uchwały antysmogowej, podlega karze grzywny od 500 do 5.000 zł. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.