Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania


Z programu "Czyste Powietrze" korzystać mogą osoby:
 posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku
 które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Wnioski o dofinansowanie można składać w:
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w terminie do 30 czerwca 2027 r.

Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.
Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
 
https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

http://czystepowietrze.gov.pl/