Podpisz petycję o remont parkingu przy stacji kolejowej w Jaśkowicach

Podpisz petycję o remont parkingu przy stacji kolejowej w Jaśkowicach

Sołectwo Bełk dołącza do akcji zbierania podpisów pod petycją dotyczącą prośby do PKP S.A. o remont parkingu przy stacji kolejowej ORZESZE JAŚKOWICE. Wiemy, że ze stacji korzysta wiele osób mieszkających w naszej miejscowości. Osoby te dojeżdżają do szkoły, uczelni czy do pracy. Apelujemy do wszystkich mieszkańców! Może nie korzystasz na co dzień z tej stacji, mimo wszystko podpisz petycję i zrób przysługę tym, którzy z niej korzystają. Patrząc na ceny paliw i dobry rozwój polskiej kolei być może i Ty wcześniej czy później z tego miejsca skorzystasz.

https://www.petycjeonline.com/remont_parkingu_przy_stacji_kolejowej_orzesze-jakowice

PETYCJA

Dotyczy: Modernizacja parkingu przy stacji Orzesze-Jaśkowice w związku z planowanym projektem rozbudowy linii kolejowej Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice Kolej+.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o położenie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu znajdującym się przy stacji Orzesze Jaśkowice zarządzanej przez PKP S.A. ZLK Tarnowskie Góry. Zależy nam na dostosowaniu infrastruktury stacji kolejowej do oczekiwań podróżnych oraz uwzględnieniu planowanego projektu „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” z programu „Kolej +”.

Planowana inwestycja kolejowa ma ogromne znaczenie dla regionu, poprawiając infrastrukturę kolejową i umożliwiając lepsze połączenia między ważnymi miejscowościami. Jednakże, zwracamy uwagę na potrzebę równoczesnego ulepszenia i dostosowania terenów przylegających do stacji, w tym parkingu dla podróżnych.

Zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przyniosłoby wiele korzyści. Po pierwsze, zapewniłoby to bezpieczeństwo podróżnym, eliminując ryzyko poślizgu i ułatwiając poruszanie się pieszych i kierowców, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Ponadto, taka inwestycja podniosłaby estetykę miejsca oraz jego prestiż, co wpłynęłoby pozytywnie na wizerunek stacji oraz zadowolenie podróżnych.

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę, że nawierzchnia z kostki brukowej jest trwała i łatwa w konserwacji, co ograniczy koszty utrzymania parkingu w przyszłości.

W związku z planowaną rozbudową linii kolejowej, istnieje potrzeba zwiększenia pojemności parkingu, aby sprostać wzmożonemu ruchowi pasażerskiemu. Prosimy o uwzględnienie tej kwestii podczas projektowania, tak aby rozbudowa parkingu była integralną częścią inwestycji.

Proponujemy, aby przy realizacji projektu uwzględnić następujące aspekty:

  1. Oświetlenie i bezpieczeństwo: Poprawa oświetlenia na parkingu jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym, dlatego proponujemy uwzględnienie nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych.

  2. Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych: Należy zadbać o odpowiednie oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnić łatwy dostęp do peronów, uwzględniając potrzeby wszystkich podróżnych

  3. System informacji dla podróżnych: Włączenie nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej na stacji, z wyświetlaczami informacyjnymi dotyczącymi rozkładów jazdy, komunikatów o opóźnieniach czy zmianach tras, podniesie komfort podróżowania i usprawni orientację podróżnych.

  4. Monitoring i zwiększenie bezpieczeństwa: Zainstalowanie systemu monitoringu na parkingu oraz wokół stacji kolejowej może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podróżnych oraz zapobiec aktom wandalizmu czy kradzieżom.

 

Ponadto, zwracamy uwagę na potrzebę zapewnienia ochrony i wygody dla podróżnych korzystających z transportu rowerowego. W związku z tym, prosimy o rozważenie zadaszenia stojaków rowerowych na terenie stacji. Takie zadaszenie zapewni ochronę rowerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co z kolei zachęci więcej podróżnych do korzystania z tego środka transportu i promowania ekologicznych form podróży

Jako podróżni korzystający z tej stacji, zależy nam na zapewnieniu optymalnych warunków obsługi oraz komfortu podróży. Dlatego apelujemy o uwzględnienie naszej prośby o położenie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przy stacji Orzesze-Jaśkowice oraz rozbudowę parkingu zgodnie z potrzebami wzrastającego ruchu pasażerskiego.

Z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, dziękujemy za uwagę i działania mające na celu poprawę warunków podróżowania

 

Nie wyrażamy zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i

utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mailowego, numeru telefonu, adresu skrzynki elektronicznej ePUAP.

Osoba reprezentująca: Mateusz Szewczyk,  ✂---✂

Z wyrazami szacunku,

 

mieszkańcy Jaśkowic oraz podróżni korzystający ze stacji Orzesze Jaśkowice

 

Do petycji załączamy:

 

1. Podpisy osób wyrażających poparcie na stronie internetowej https://www.petycjeonline.com/remont_parkingu_przy_stacji_kolejowej_orzesze-jakowice

2. Podpisy osób wyrażających poparcie w formie papierowej

 

Do wiadomości:

1. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

2. ISE Rybnik

 

Leszek Szejka