Ponawiamy apel o wymianę wodociągu

Ponawiamy apel o wymianę wodociągu

Informacja dla mieszkańców sołectwa Bełk. W związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej Sołtys sołectwa Bełk Jolanta Szejka i Rada Solecka po raz kolejny apeluje o wymianę wodociągu wzdłuż drogi ZDW 925 (ul. Główna)

Treść pisma:

W związku z rozpoczęciem przebudowy Drogi Wojewódzkiej Nr 925 przebiegającej między innymi przez Sołectwo Bełk, zwracam się, jako Sołtys Sołectwa Bełk, z prośbą o wykonanie wymiany sieci wodociągowej na terenie sołectwa wzdłuż ulicy Głównej, a więc w ciągu przebudowywanej drogi.
Stan sieci wodociągowej na tym odcinku jest zły, co potwierdzają liczne awarie, którego każdego roku występują. Dlatego też apeluję i proszę o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej i podjęcie działań zmierzających do wymiany tej sieci, jeszcze przed rozpoczęciem głównych robót na ulicy Głównej. Jest to bowiem odpowiedni czas na przeprowadzenie takich pracy.