Podsumowanie projektu Rowerem przez Czerwionkę

Podsumowanie projektu Rowerem przez Czerwionkę

10 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się podsumowanie projektu „Rowerem przez Czerwionkę”. „Rok temu zrealizowaliśmy projekt „Rowerem przez Bełk” w ramach którego m.in. zamontowaliśmy stojaki rowerowe na terenie sołectwa. Po zakończeniu projektów wiele osób z terenu całej miejscowości sygnalizowało nam, że chcieliby, aby podobną inicjatywę zrealizować również w innych dzielnicach i sołectwach ” - mówił Leszek Szejka, jeden z pomysłodawców projektu. „Na terenie Czerwionki zamontowano 7 stojaków rowerowych: m.in. w parku na ulicy Parkowej, na placu rekreacyjnym na osiedlu Familoków, przed Przedszkolem nr 6 „Pod Jarzębiną” czy przed Urzędem Gminy i Miasta” - dodał. Podkreślił także, że miejsca te zostały wskazane przez samych mieszkańców. Podczas spotkania zaprezentowany został także reportaż z wyprawy kolarskiej "Kręcimy dla Filipa dookoła Polski" w ramach akcji Filipowe Kilometry.

Podsumowanie rozpoczął rajd rowerowy, którego uczestnicy odwiedzili interesujące miejsca w gminie, m.in. osiedle Familoków w Czerwionce oraz okolice leszczyńskiego zameczku. Metą rajdu było Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach, gdzie odbyła się również dalsza część podsumowania.

Celem projektu "Rowerem przez Czerwionkę" było poruszenie kwestii bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerach, prawidłowego przygotowania wyprawy rowerowej, promocja aktywnego trybu życia oraz zachęcenie do wycieczek rowerowych i odwiedzania ciekawych miejsc w najbliższej okolicy.

Środki na projekt „Rowerem przez Czerwionkę” pozyskał Klub Sportowy "Decor" Bełk wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju wsi Bełk, w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny "Ramża". Zadanie było również współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.