Potrzebny punkt informacyjny i konsultujący w ramach programu Czyste Powietrze

Potrzebny punkt informacyjny i konsultujący w ramach programu Czyste Powietrze

W dniu 22 lutego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk złożyło pismo do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z prośbą o przystąpienie gminy do programu "Czyste Powietrze", w ramach którego może zostać utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny. Treść pisma poniżej.

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w trosce o poprawę stanu naszego środowiska i jakości powietrza, zwracamy się z prośbą o przystąpienie gminy do Programu „Czyste Powietrze” i utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego. W punkcie tym mieszkaniec będzie mógł otrzymać stosowną pomoc, np. przy wypełnianiu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”. We wrześniu 2020 r. mieszkańcy, za pośrednictwem Stowarzyszenia, złożyli wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Mobilni ekodoradcy”, który nie został ostatecznie pozytywnie rozpatrzony. Cały czas jednak wpływają do nas opinie i prośby mieszkańców w tym temacie, zainteresowanych udziałem w Programie „Czyste Powietrze”. Uruchomienie takiego punktu pozwoli mieszkańcom uzyskać realną pomoc, zaś Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dołączy do grona ponad 1 000 gmin z terenu całego kraju, które podpisały w tej sprawie porozumienie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym samym efektywnie włączy się do walki o poprawę stanu naszego środowiska i jakości powietrza.
 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk podpisali się Jolanta Szejka i Michał Stokłosa.