Rzutem na taśmę

Rzutem na taśmę

W dniu 8 lutego br. (ostatni dzień zgłoszeń) z inicjatywy Sołtysa Jolanty Szejka udało się złożyć za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokumenty do konkursu Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa. W konkursie organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów mogło wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy, a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Do konkursu Sołectwo Bełk zgłosiło zadania pod nazwą: Wymiana oraz budowa nowych przystanków atobusowych. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy nie tylko zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na wykonanie przystanków autobusowych, lecz także mieli wpływ, w jaki sposób ten przystanek ma wyglądać i jakie ma posiadać wyposażenie. To nie tylko miała być ławeczka, na której można usiąść i oczekiwać na przyjazd autobusu. Każdy przystanek został również wyposażony w tablicę informacyjną podświetlaną za pomocą panelu solarnego zainstalowanego na jego dachu (zamieszczane są tam najważniejsze informacje dotyczące sołectwa, w tym o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych), a na dodatek wyklejony zdjęciami lotniczymi, wielkoformatowymi, sołectwa Bełk. Przystanki są kolejnym elementem służącym do promocji sołectwa, po "witaczach" stojących przy każdym wyjeździe z Bełku oraz flagach wywieszanych przy okazji wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa. Obok funkcji tradycyjnej, przystanki spełniają więc funkcję informacyjną oraz promującą sołectwo. Te innowacyjne rozwiązanie wpisuje się w ideę smart villages, czyli „inteligentnej wsi”, która dla lokalnej społeczności jest niezwykle istotnym elementem decydującym o przeznaczeniu kolejnych środków z funduszu sołeckiego. Sam projekt na każdym etapie był konsultowany z mieszkańcami. A oni sami przygotowali teren pod peron (przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej), który następnie został wybrukowany, oraz przy Ośrodku Zdrowia (niwelacja terenu skarpy). Ponadto dokonali wyboru zdjęć z lotu ptaka na poszczególne przystanki. Na dodatek przystanki zostały zaprojektowane przez jednego z mieszkańców sołectwa, zgodnie z wytycznymi powstałych podczas konsultacji. W okresie od 2018 do 2020 r. bezpośrednio zaangażowanych było łącznie 15 mieszkańców.

Szczególne podziękowania dla Michała Stokłosy za wypełnienie wniosku kokursowego.

Trzymamy kciuki za powodzenie w konkursie.

Przystanki przed:

 

Przystanki po:


 

Leszek Szejka