Ratujemy zabytki w Bełku

Ratujemy zabytki w Bełku

Prosimy o wsparcie dalszych działań w ramach akcji "Ratujemy zabytki w Bełku" ! Zachęcamy do udziału w organizowanych przez Nas zbiórkach publicznych lub wpłaty środków na konto bankowe nr. 78 8454 1095 2003 0042 5308 0004 z dopiskiem: Darowizna - Ratujemy zabytki w Bełku

Działania zrealizowane do tej pory:

- projekt "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku. Nasze wspólne dziedzictwo"

Projekt został zrealizowany w 2019 roku i obejmował prace porządkowe i inwentaryzacyjne na terenie zabytkowego cmentarza okalającego drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny, wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wraz z identyfikacją nagrobków, stworzenie ścieżki edukacyjnej, wykonanie podstrony nekropolii oraz wydanie folderu. Projekt zakończyła wystawa fotograficzna oraz konferencja popularno-naukowa.

- prace konserwatorskie Krzyża Męki Pańskiej znajdującego się przy ulicy Kościelnej, przed kościołem pod wezwaniem św. Marii Magdaleny

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Sarkandra w Bełku krzyż w 2019 roku przeszedł kompleksowe prace konserwatorskie.

Całkowity koszt prac wyniósł 60 567,46 zł, z tego:

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: 20 000,00 zł,

- dotacja ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 33 100,00 zł,

- środki Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk (zbiórka publiczna): 6 186,62 zł,

- środki Parafii pw. św. Jana Sarkandra w Bełku: 1 280,84 zł.

 

- kolejnym krokiem są prace konserwatorskie Krzyża Męki Pańskiej usytuowanego przy ulicy Kościelnej przy wschodniej bramie przed kościołem pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Krzyż ten powstał w 1878 roku w stylu historyzmu. Jest wykonany z piaskowca, natomiast pasyjka jest odlewem cynkowym. Wymiary krzyża wynoszą 580 x 105 x 84 cm. Składa się on z podstawy, cokołu, postumentu oraz zwieńczenia, czyli krzyża z pasyjką oraz grupą Ukrzyżowania.

Na podstawie w formie blokowych stopni ustawiony jest dwustopniowy cokół o przekroju prostokąta, zwieńczony simą. Od frontu widnieje data "1878". Dwukondygnacyjny postument jest podzielony gzymsem. Jego dolne piętro, o ściętych narożnikach zaakcentowanych filarkami, zwęża się ku gorze. Powyżej znajduje się profilowany gzyms na planie ośmioboku oraz drugie, niższe piętro z ośmioboczną, profilowaną nakrywą stanowiącą podstawę zwieńczenia figury. W zwieńczeniu umieszczony jest krzyż o fazowanych krawędziach, na nim z kolei widoczna jest postać Ukrzyżowanego, u jego stóp po lewej stronie rzeźba przedstawiająca Matkę Boską, po prawej stronie rzeźba ukazująca św. Jana Ewangelistę. Na górnej belce krzyża tabliczka w formie rozwianej szarfy z literami "INRI".

 

 

 

W ramach akcji „Ratujemy zabytki w Bełku” przeprowadzamy również zbiórki publiczne. Do tej pory, podczas nich, udało się nam zebrać:

  • 1 listopada 2019 r. - 6 186,62 zł

  • 26 lipca 2020 r. - 3 014,00 zł

  • 20 września 2020 r. 3 101,00 zł

 

Możesz nas wesprzeć w ratowaniu zabytków w Bełku poprzez wpłatę na utworzone w tym celu konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

78 8454 1095 2003 0042 5308 0004

z dopiskiem Darowizna - Ratujemy zabytki w Bełku