Bełk z szansą na włączenie do grona „Miejsc Ciekawych” w Sieci Najpiękniejszych Wsi

Bełk z szansą na włączenie do grona „Miejsc Ciekawych” w Sieci Najpiękniejszych Wsi

Sieć Najpiękniejszych Wsi istnieje od kilku lat, a należą do niej miejscowości posiadające wysokiej wartości zasoby dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego. Projekt jest rozwijany jako obejmująca kraj „opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa”.

W ostatnim czasie podjęto decyzję o poszerzeniu formuły Sieci o kategorię pod nazwą „Miejsce Ciekawe”, czyli obiekty o wysokich walorach poznawczych położone na terenach wiejskich. Do grona takich miejsc ma szansę dołączyć Bełk, a w związku z tą możliwością we wrześniu sołectwo odwiedził Ryszard Wilczyński, poseł na Sejm RP oraz pomysłodawca utworzenia w Polsce Sieci Najpiękniejszych Wsi.

Możliwość dołączenia do grona "Miejsc Ciekawych" pojawiła się dzięki zrealizowanemu w ubiegłym roku przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk projektowi „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku - nasze wspólne dziedzictwo”. Projekt zrealizowano na terenie cmentarza, okalającego drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny w Bełku, w jego ramach wykonano szczegółową inwentaryzację i identyfikację nagrobków oraz przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzu. Celem projektu było zachowanie nekropolii dla przyszłych pokoleń, stworzenie grupy wolontariuszy szerzących ideę społecznej odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe, poszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad zabytkami funeralnymi, opracowanie dokumentacji oraz upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

„Jestem pod ogromnym wrażeniem zrealizowanego przez Was projektu, a także energii i zaangażowania które w niego włożyliście. Podjęliście temat, który pozwolił na znalezienie wielu informacji i przekazu o tym czym była wieś - mówił poseł Ryszard Wilczyński, podczas swojej wizyty w Bełku. - Kiedyś nagrobki opatrywano sentencjami, pisano o tym, kim dana osoba była, czym się zajmowała. W niezwykły sposób pokazywało to z jednej strony stosunek lokalnej społeczności do danego człowieka, z drugiej uwydatniało fakt, że nikt nie umierał anonimowo. Dzięki temu dzisiaj mamy pewien punkt zaczepienia w poszukiwaniu informacji podczas takich projektów jak Wasz - dodał.

„Na terenie Czerwionki-Leszczyn jest wiele miejsc, które mają niezwykłą historię. Na szczęście nie brakuje również osób, stowarzyszeń i organizacji, które dbają o te miejsca, a także chcą dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Cieszę się, że w taki sposób odkrywamy przeszłość i lokalne dziedzictwo” - podkreślił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

„Rok temu działaliśmy w ramach projektu poświęconego zabytkowej nekropolii, w tym roku realizujemy kolejny, poświęcony Wzgórzu Lukasów. W obu przypadkach mogliśmy liczyć na zaangażowanie wolontariuszy i mieszkańców Bełku, którzy chcą z nami odkrywać historię naszej miejscowości” - mówi Michał Stokłosa, Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz koordynator obu projektów. „Cieszymy się, że nasze działania są doceniane nie tylko wśród lokalnej społeczności” - dodaje Jolanta Szejka, Sołtys Bełku.

„Niestety często jest tak, że historię ludzie zabierają ze sobą do grobu. Jeżeli nie zostaje ona wcześniej spisana, odchodzi w zapomnienie, a przyszłe pokolenia nie mogą skorzystać z doświadczeń przodków. Stąd tak ważne są projekty, które chociaż w części pozwalają nam odkrywać dzieje miejscowości i jej mieszkańców” - podkreślił ksiądz proboszcz parafii św. Jana Sarkandra w Bełku Konrad Opitek.

„Miejsce Ciekawe” w Sieci Najpiękniejszych Wsi mają podkreślić ich rangę jako lokalnych lub regionalnych wyróżników obszarów wiejskich lub przyczynić się, do tego, że miejsca te taką rolę zaczną pełnić. Dla zwiedzających ma być to z kolei istotna rekomendacja, że dane miejsce warto odwiedzić ze względu na jego duże znaczenie. O włączeniu do grona „Miejsc Ciekawych decydować będzie pięć kryteriów: wartości, walorów poznawczych, jakości oferty, jakości przestrzeni oraz lokalnego zaangażowania.

Źródło: UGiM Czerwionka-Leszczyny