Rowerem przez Bełk - nowe stojaki rowerowe

Rowerem przez Bełk - nowe stojaki rowerowe

W ramach projektu "Rowerem przez Bełk" zamontowaliśmy dla Was już 6 stojaków rowerowych. Stojaki znalazły swoje miejsce przy przedszkolu, ośrodku zdrowia, ogrodzie farskim, zabytkowym kościele Marii Magdaleny, wzgórzu Lukasów, poczcie. Kolejne dwa zostaną zamontowane na stadionie Decor Bełk oraz przy Klubie Kultury. Zorganizowaliśmy również z dyrekcją przedszkola i naszym dzielnicowym pogadankę jak bezpiecznie poruszać się rowerem.Środki na to zadanie pozyskał Klub Sportowy "Decor" Bełk wraz z Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju wsi Bełk w ramach programu w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny "Ramża". Zadanie jest również współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny