Wręczono Karolinki - nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju i rozsławiania Czerwionki-Leszczyn

Wręczono Karolinki - nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju i rozsławiania Czerwionki-Leszczyn

29 grudnia 2022 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono honorowe wyróżnienia - statuetki Karolinki. Nagrody te są przyznawane za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

"Przez dłuższy czas Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach zastanawiała się, w jaki sposób uhonorować tych mieszkańców gminy, którzy w wyjątkowy sposób działają na rzecz rozwoju i promocji Czerwionki-Leszczyn. Mija już 25 lat od 21 listopada 1997 roku, kiedy Rada zdecydowała o podjęciu uchwały dotyczącej wyróżnienia osób i instytucji rozsławiających naszą małą ojczyznę statuetką Karolinki”
- powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, przedstawiając rys historyczny wyróżnienia.

Kapituła wyłoniła laureatów, którym została m.in. Pani Jolanta Szejka sołtys sołectwa Bełk

Jolanta Szejka
Urodziła się 19 czerwca 1952 roku w Bełku. Tam ukończyła Szkołę Podstawową. Naukę kontynuowała w Zasadniczej Szkole Handlowej a następnie w Technikum Ekonomicznym w Rybniku. Pracę zawodową rozpoczęła w Gminnej Spółdzielni w Bełku, od 1975 roku pracowała jako inspektor w Urzędzie Miejskim w Wodzisławiu, a w latach 80-tych - w Powszechnej Spółdzielni Spożywczej w Rybniku. Od 1991 aż do przejścia na emeryturę prowadziła własną działalność gospodarczą. Przez cały ten czas zamieszkuje w Bełku i udziela się społecznie.
Doceniając jej zaangażowanie oraz kompetencje, w 2004 roku została wybrana przez społeczność lokalną na funkcję sołtysa, którą pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W 2010 roku natomiast, w wyborach samorządowych, wybrano ją na radną Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w której przez trzy kolejne kadencje pełni funkcję przewodniczącej Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju. Obecnie aktywnie pracuje też w pięciu innych komisjach Rady Miejskiej.

W działalności samorządowej priorytetem dla niej są sprawy związane z sołectwem, które reprezentuje oraz działalność na rzecz dalszego rozwoju gminy. Stąd, w 2007 roku z jej inicjatywy, zostało założone Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Współpracuje też ze wszystkimi organizacjami i podmiotami skupionymi na terenie sołectwa i działającymi na jego rzecz.

Istotny dla niej jest kontakt z mieszkańcami, ich problemy, w tym osób starszych. W tym zakresie jest m.in. współtwórcą projektu Senior Enter, mającego na celu aktywizację osób starszych w społeczności lokalnej. Jest także jedną z inicjatorek założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ponadto jest pomysłodawcą i realizatorem wielu różnorakich projektów i przedsięwzięć z zakresu inicjatyw lokalnych, prezentowanych m.in. w Senacie RP oraz na łamach ogólnopolskich periodyków.
Pod jej kierownictwem Sołectwo Bełk w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 2020” zostało laureatem drugiego miejsca w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi za projekt: „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. nasze wspólne dziedzictwo”, zaś w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi stary cmentarz w Bełku uzyskał certyfikat: "Miejsca Ciekawego".
Przy jej wsparciu, zarówno na terenie sołectwa jak i całej gminy, zrealizowano wiele inwestycji. Jest też współorganizatorką takich imprez jak: ulicówka, dożynki w Bełku czy Europejskie Dni Dziedzictwa.

Za wyjątkową działalność i zaangażowanie w 2012 roku otrzymała tytuł Sołtysa Roku w XII Edycji konkursu Sołtys Roku, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Gazetę Sołecka, pod patronatem Marszałka Senatu RP. Z kolei w ramach ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi otrzymała wyróżnienie: za zaangażowanie i umiejętności łączenia rozwoju z dbałością o zachowanie lokalnych tradycji i wartości kulturowych.

Za pracę zawodową, społeczną i samorządową została odznaczona:
•    brązowym Krzyżem Zasługi,
•    srebrną odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego,
•    Medalem 50-lecia za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny oraz Medalem 60-lecia Nadania Praw Miejskich Czerwionce i Leszczynom i 100-lecia Przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

Pozostali laureaci to:
Izabela Krasowska-Salamon
Stanisław Breza
Henryk Fuchs
Bogdan Knopik
Marek Szczech
Marian Uherek
Stowarzyszenie Luxtorpeda
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach
Chór Magnificat parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie
Laureaci odebrali z rąk członków Kapituły statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz gratulacje i słowa uznania za swoją pracę na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Statuetka Karolinka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, która ustawiona jest na bryle podstawy w kolorze czarnym, symbolizującym węgiel. Na podstawie umieszczony został herb Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka wykonana jest z ceramiki, według projektu artysty plastyka Bogdana Szymury.