Zapraszamy na spotkanie z Panem Aleksandrem Żukowskim

Zapraszamy na spotkanie z Panem Aleksandrem Żukowskim

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w ramach projektu "Drzewa - cud natury" zaprasza na cykl spotkań poświęconych tematyce drzew i ich roli w środowisku. Najbliższy wykład pn. "Drzewo - pomnik przyrody" odbędzie się 11 października w Klubie Kultury w Bełku ul. Palowicka 7 o godz. 17:30. Wykładowcą będzie Pan Aleksander Żukowski m.in. współautor publikacji "Szlakami Zielonego Śląska". Spotkaniu towarzyszyć będzie unikatowa wystawa fotografii poświęcona pomnikom przyrody.

Projekt ekologiczny "Drzewa - cud natury" polega na organizacji zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży na temat wartości drzew w życiu człowieka, sposobów ich pielęgnacji i dbania o otaczające nas środowisko. W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Bełku posadzą 42 drzewa oraz wezmą udział w warsztatach poświęconych tematyce drzew.