Remont Bełkowskiej na ukończeniu

Remont Bełkowskiej na ukończeniu

W kwietniu br. informowaliśmy, że szykuje się remont ulicy Bełkowskiej na odcinku od nawierzchni położonej w poprzednich latach w stronę przejazdu kolejowego. Aktualnie prace remontowe są już na ukończeniu.

Ulica Bełkowska (DP 5628S) to droga powiatowa łącząca sołectwo Bełk z dzielnicą Dębieńsko. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Wolności (DP 5614S) do skrzyżowania z ulicą Jesionka/Zabrzańska (DP 5343S).

Decyzję o dalszym remoncie tej ulicy podjęto na posiedzeniu Rady Powiatu w Rybniku, zaś jednostką odpowiedzialną za to zadanie został Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku. W lipcu br. ogłoszono przetarg, w ramach którego wpłynęło aż 11 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurovia Polska S.A. - zadeklarowała się wykonać zadanie za 291 829,41 zł brutto (budżet Zamawiającego wynosił 497 450,58 zł).

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z dotychczas wykonanych prac: