Zebranie Wiejskie 27 maja 2019 roku.

Zebranie Wiejskie 27 maja 2019 roku.

Sołtys Sołectwa Bełk zawiadamia, że w dniu 27 maja 2019 roku o godz. 18:00 w Klubie Kultury przy ul. Palowickiej 7 odbędzie się Zebranie Wiejskie. Temat zebrania: sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok oraz sprawy bieżące, w tym wolne głosy.