Zawiadomienie o wpłacie drugiej raty podatku na rok 2019 oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o wpłacie drugiej raty podatku na rok 2019 oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inkaso będzie pobierane w dniach 14 - 15 maja 2019 w domu Sołtysa Bełk, ul. Piasta 4