Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo

Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo

Szok !!! Niedowierzanie !!! A na końcu ogromna radość !!! Tak można opisać wyniku naboru do Programu "Wspólnie dla dziedzictwa" w roku 2019. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" !!!

W ramach naboru złożono 193 wnioski. Z powodów błędów formalnych odrzucono 29 wniosków.

Zgodnie z Regulaminem Programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskały 93 wnioski, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie § 9 ust. 16 Regulaminu Programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 83 pkt.

Wskutek powyższego dofinansowanie otrzymało 30 zadań, w tym projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk !!!

Instytucją zarządzającą Programem "Wspólnie dla dziedzictwa 2019" jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

W najbliższym czasie podamy więcej szczegółów dotyczących projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo", zaś na początku lipca 2019 r. ogłosimy nabór wolontariuszy. Już teraz zapraszamy do udziału w projekcie :)