Drzewa - cud natury

Drzewa - cud natury

Kolejna dobra wiadomość !!! Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pozyskało środki finansowe na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a dokładniej na działania mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej znaczenia drzew w naturze.

Zadanie pn. "Drzewa - cud natury" polega na organizacji zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży na temat wartości drzew w życiu człowieka, sposobów pielęgnacji i dbania o otaczający nas świat. Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone przede wszystkim umiejętności rozpoznawania gatunków drzew występujących na terenie sołectwa Bełk, poznają ich rolę i znaczenie dla przyrody, gospodarki i społeczeństwa. Zajęcia te będą miały formę teoretyczną. Ponadto zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy zadania będą przeprowadzać nasadzenia drzew oraz je pielęgnować - poznają krok po kroku w jaki sposób wykonać to prawidłowo (od oczyszczenie terenu, przygotowanie dołka, umieszczenie roślin w dołku i przekopywanie, aż po prace pielęgnacyjne). Wszystko te działania odbędą się pod okiem specjalisty. W ramach projektu zostanie zorganizowany także wykład na temat drzew, np. skąd się wzięły drzewa.


Stary drzewostan wokół kościoła pw. św. Marii Magdaleny

Zajęcia będą realizowane na terenie naszej miejscowości, w tym m. in. w rejonie zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Marii Magdaleny (gdzie występuje różnorodny oraz stary drzewostan) oraz na terenie obiektu sportowego przy ulicy Głównej 28 (nasadzenia nowych drzew - zajęcia praktyczne). Odbędzie się również wyjazd szkoleniowy do szkółki ogrodniczej. A na koniec projektu dla uczestników czeka niespodzianka :)

A to wszystko od września br. Już teraz zapraszamy do udziału w zadaniu !!!

Zadanie pn. "Drzewa - cud natury" jest współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.