Gołębie - sport, pasja i tradycja

Gołębie - sport, pasja i tradycja

Hodowcy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Czerwionka (PL-0111) są realizatorem zadania pt. „Gołębiorze” na Górnym Śląsku, którego celem jest przybliżenie dzieciom oraz młodzieży jednej z tradycji obowiązującej na Górnym Śląsku, czyli hodowli gołębi pocztowych.

Mając na względzie powyższe hodowcy gołębi pocztowych przeprowadzili pogadanki w przedszkolach oraz szkołach. Każde ze spotkań z dziećmi oraz młodzieżą było podzielone na dwie części. W pierwszej części hodowcy opowiadali o swojej pasji. Dzieci dowiedziały się, co to są gołębie pocztowe, jak była wykorzystywana ich umiejętność powracania do domu, jaką rolę odegrały w historii i po co zakłada im się obrączki. Spotkania były wzbogacone prezentacją multimedialną oraz filmami pokazującymi start oraz metę wyścigów gołębi. Druga część odbywała się na świeżym powietrzu, gdzie najmłodsi mogli sami wypuścić gołębie. Na każde ze spotkań hodowcy przygotowali pokaz sprzętu gołębiarskiego, zegary rejestrujące czas powrotu gołębi z lotów (dzieci i młodzież mogły sprawdzić jego działanie i "odbić" gołębia), jak też żywe eksponaty. Oprócz gołębi wypuszczanych do mini zawodów w ilości ok. 150-200 sztuk zawsze była prezentacja małych gołębi, można rzecz niemowlaczków. Podczas wszystkich spotkań najmłodsi mieli bardzo wiele pytań związanych z hodowlą. Każde zorganizowane spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a na sali gromadziła się liczna widownia.

Placówki, w których zrealizowano pogadanki:
- Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku,
- Przedszkole w Bełku,
- Szkoła Podstawowa w Stanowicach,
- Przedszkole w Stanowicach,
- Przedszkole Nr 8 "Krasnala Hałabały" w Czerwionce-Leszczynach (w placówce przy ul. Kołłątaja 2 oraz w oddziale zamiejscowym przy ul. Zabrzańskiej 25).

We współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny zostało zorganizowane wydarzenie pn. "Dzień Otwarty z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych". Festyn odbył się na świeżym powietrzu, tj. na "Słonecznym Placu" w Bełku, podczas którego hodowcy opowiadali o swoim hobby oraz zorganizowali pokaz ptaków połączony ze wspólnym startem gołębi w ilości ok. 150 szt. Uczestniczy festynu mieli także możliwość wkładania gołębi do klatek, zobaczyć przygotowania do lotów, zegary służące w trakcie lotów itp. Miał on charakter otwarty, tzn. wszyscy chętni mogli w nim uczestniczyć.

Zadanie „Gołębiorze” na Górnym Śląsku jest współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.