Karolinka dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

Karolinka dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

Dzisiaj, 28 grudnia, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Karolinka - honorowego wyróżnienia za wybitne zasługi i osiągnięcia dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Rada Miejska w dniu 21 listopada 1997 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia w postaci statuetki Karolinka za wybitne zasługi i osiągnięcia dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, która ustawiona jest na bryle podstawy w kolorze czarnym, symbolizującym węgiel. Na podstawie umieszczony został herb Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka wykonana jest z ceramiki, według projektu artysty plastyka Bogdana Szymury. Począwszy od 1997 roku, corocznie, Karolinką wyróżniane są zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i rozsławienia gminy i miasta.

W tym roku decyzją Kapituły honorowe wyróżnienie otrzymali: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, Zespół Tańca Nowoczesnego RYTM, Leonard Piórecki, Ksiądz Piotr Siemianowski, Ksiądz Józef Bryzik, Claudia Kasia Chwołka, Józef Zaskórski, Brygida Kozierkiewicz oraz Józef Szczekała.

Statuetkę z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego odebrali w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Jolanta Szejka, Prezes, oraz Michał Stokłosa, wiceprezes.

"To dla nas ogromne wyróżnienie. Dziękujemy członkom stowarzyszenia za poświęcony swój czas, pracę oraz pomysły, a także składamy podziękowania tym osobom, podmiotom, instytucjom, które nas wspierają w podejmowanych działaniach. To jest sukces nas wszystkich. Tak naprawdę, gdyby nie Wy, to dziś nie odbieralibyśmy tego wyróżnienia" - podkreślają Jolanta Szejka oraz Michał Stokłosa.

Charakterystyka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy kilkunastu mieszkańców sołectwa zaangażowanych w działalność na rzecz swojej miejscowości. W swych szeregach skupia przedstawicieli wszystkich podmiotów/grup/organizacji działających na terenie Bełku. W tym roku mija 11 lat funkcjonowania stowarzyszenia – swoją działalność rozpoczęło bowiem w grudniu 2007 roku.

Od samego początku głównymi celami stowarzyszenia są między innymi: wszechstronny rozwój wsi, aktywizacja mieszkańców, działania na rzecz rozwoju oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz promocja szeroko rozumianej kultury i rozrywki.

Wśród wielu zrealizowanych działań można wymienić: ustawienie witaczy „Bełk wita” przy wjazdach do miejscowości, organizacja wydarzeń muzycznych na Słonecznym Placu – Rock’n’rollowa gala (VI edycji) oraz Gala Disco Polo (II edycje), turniej piłki nożnej „Ulicówka” (IX edycji), która w tym roku rozpoczęła ogólnopolską kampanią pod nazwą „Organizacje społeczne. To działa”, „Biegaj i chodź z Rozbojnikiem Ramża” (III edycje), czy działania skierowane do seniorów: „KGW.tv”, „Senior też może być fit” i „Senior: enter”. Wspiera także organizację festynów oraz dożynek odbywających się na terenie sołectwa.

Stowarzyszenie jest inicjatorem inicjatyw lokalnych na terenie gminy. Za jego pośrednictwem mieszkańcy Bełku zrealizowali począwszy od 2012 roku 9 inicjatyw. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom finansowym zamontowano monitoring na „Słonecznym Placu”, zagospodarowano teren przy ośrodku zdrowia na cele rekreacyjne (siłowania pod chmurką, urządzenia sportowe i sprawnościowe), wykonano studnię głębinową oraz zamontowano system alarmowy na obiekcie sportowym przy ul. Głównej 28.

Stowarzyszenie wspólnie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny było organizatorem trzech edycji  Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki odbywającego się na familokach w Czerwionce.

Stowarzyszenie jest postrzegane jako jedno z najbardziej aktywnych organizacji na terenie gminy, podejmujących wiele różnorodnych i ciekawych inicjatyw, które promują sołectwo Bełk oraz Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.