Nowe przystanki autobusowe na terenie sołectwa

Nowe przystanki autobusowe na terenie sołectwa

W grudniu 2018 r. zakończył się montaż dwóch nowych przystanków autobusowych przy ulicy Palowickiej. Środki na to zadanie pochodziły z funduszu sołeckiego na rok 2018.

Początkowo środki pochodzące z funduszu sołeckiego na rok 2018 zostały przeznaczone na inne zadanie. We wrześniu 2017 r. na Zebraniu Wiejskim (organ uchwałodawczy w sołectwie) mieszkańcy podjęli uchwałę, że pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2018 zostaną przeznaczone na budowę zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ulicy Głównej 28. Ze względu jednak na charakter przedsięwzięcia i pojawiające się problemy związane z nośnością gruntu, na którym ma być posadowiona trybuna, postanowiono przesunąć wykonanie tego zadania na rok przyszły, tj. 2019. W tym celu we wrześniu 2018 r. na Zebraniu Wiejskim podjęto decyzję o zmianie przedsięwzięcia do wykonania ze środków funduszu sołeckiego na rok 2018 - zdecydowano, że powstaną dwa przystanki autobusowe przy ulicy Palowickiej.

Pierwszy przystanek autobusowy wraz z peronem powstał przy Klubie Kultury (ul. Palowicka 2) - wcześniej osoby oczekiwały na przyjazd autobusu pod "chmurką" kilkadziąt metrów bliżej w stronę skrzyżowania z Drogą Wojewódzką 925 (w tym miejscu składamy podziękowania dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku - Pana Bernarda Simona - za pomoc w postaci opracowania projektu peronu). Natomiast drugi przystanek zastąpił stary, betonowy, mieszczący się przy ul. Palowickiej 149.

Każdy z tych przystanków wyposażony jest w ławeczkę oraz tablicę informacyjną, która jest podświetlana za pomocą panelu solarnego. Ponadto są one wyklejone zdjęciami lotniczymi sołectwa Bełk - postanowiono, że przystanki będą kolejnym elementem służącym do promocji sołectwa (po "witaczach" stojących przy każdym wyjeździe z Bełku oraz flagach wywieszanych przy okazji wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa).