Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów

Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów

Tak brzmi tytuł projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu "Wspólnie dla Dziedzictwa" Narodowego Instytutu Dziedzictwa. To już drugie zadanie z tego programu realizowane na terenie Bełku. Pierwszym był projekt związany ze starym cmentarzem wokół kościoła pw. św. Marii Magdaleny.

W ramach naboru złożono 215 wniosków. Z powodu błędów formalnych odrzucono 9 wniosków.

Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 65 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 77 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymały 23 zadania.

W gronie dofinansowanych zadań znalazł się projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pod tytułem "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów", ktory otrzymał aż 82,25 pkt.

Wkrótce przedstawimy szczegółowe informacje o projekcie oraz samych działaniach przy Wzgórzu Lukasów.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa