Nabór wolontariuszy

Nabór wolontariuszy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w związku z realizacją projektu „Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów" dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa, ogłasza nabór uczestników chcących wziąć udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach organizowanych w ramach projektu „Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów”.

Działania będą odbywać się na terenie tzw. "Wzgórza Lukasów". Miejsca owianego aurą tajemniczości, która wynika po prostu z niewielkiej ilości informacji o nim. Należy z pewnością do najciekawszych i mogących się poszczycić najbogatszą historią miejsc w Bełku. Na terenie "Wzgórza Lukasów", zwanego również kopcem, znajduje się kaplica wraz z grobowcem zbudowana w 1860 r. przez ówczesnego właściciela miejscowości, Antoniego Gemandera.

Cel, do którego dążymy poprzez realizację tego projektu, to przede wszystkim wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przedmiotowego miejsca.

Planowane działania prowadzone będą pod nadzorem i opieką osób doświadczonych w realizacji tego typu działań. Potrwają do końca października 2020 r., przy czym prace w terenie mają zakończyć się do 15 września 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona. Dlatego prosimy o dobre umotywowanie swojego udziału, gdyż – w przypadku większej liczby zgłoszeń – będzie to istotnym kryterium wyboru uczestników.

Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formie skanu lub zdjęcia) prosimy przesyłać do 14 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: stowarzyszeniebelk@gmail.com Skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszeniebelk@gmail.com

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa