Regionalny Instytut Kultury w Katowicach objął patronatem projekt dot. starego cmentarza

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach objął patronatem projekt dot. starego cmentarza

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach objął patronatem projekt pn. "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Współpraca obu instytucji dotyczyć będzie m. in. promocji projektu, pomocy merytorycznej przy realizacji projektu oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt.

Bardzo serdecznie dziękujemy RIK w Katowicach, na czele z Panem Dyrektorem Adamem Pastuchem, za wsparcie naszej inicjatywy.

Poniżej link do informacji o projekcie na stronie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach:
https://rik.katowice.pl/aktualnosci/cmentarz-przy-zabytkowym-kosciele-z-xviii-wieku/

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny