Ulicówka 10 - zapraszamy

Ulicówka 10 - zapraszamy

Już za dwa tygodnie, 25 sierpnia, na stadionie sportowym przy ulicy Głównej 28 w Bełku, odbędzie się jubileuszowa - dziesiąta edycja turnieju piłki nożnej Ulicówki.

Turniej jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców naszego sołectwa bez względu na wiek i płeć. Wystarczy zgłosić drużynę, która będzie złożona z reprezentantów poszczególnych ulic (np. ulica Główna), osiedla (np. "PGR") lub organizacji mających siedzibę w Bełku (np. Ochotnicza Straż Pożarna). Można zgłosić drużynę złożoną z reprezentantów dwóch, trzech lub więcej ulic pod warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora.

UWAGA - zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

 

Jak się zgłosić? Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz z kompletem dokumentów, a ich skan lub zdjęcie przesłać na adres: stowarzyszeniebelk@gmail.com do 23 sierpnia 2019 roku. Oryginał dokumentów należy złożyć w dniu turnieju w Biurze Zawodów.

WAŻNE !!!

Każdy pełnoletni zawodnik musi wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 3, zaś zawodnik małoletni oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu Turnieju. Podpisane oświadczenia muszą zostać dostarczone wraz z zgłoszeniem drużyny do Turnieju.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenia

 

Tak jak w poprzednich edycjach, drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników, w tym 2 zawodników do lat 15. Nie ma możliwości dopisywania lub zamiany zawodników w czasie turnieju. Liczba zawodników na boisku w trakcie meczu wynosi 5 + 1.

UWAGA - na boisku zawsze musi przebywać co najmniej 1 zawodnik do lat 15.

 

System gry będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. W przypadku zgłoszenia się do Turnieju 8 drużyn lub mniej mecze zostaną rozegrane w systemie "każdy z każdym". W pozostałych sytuacjach, tj. w przypadku dziewięciu lub więcej drużyn, rozgrywki zostaną podzielone na fazę grupową oraz fazę pucharową.

Wydarzeniem towarzyszącym imprezie jest Konkurs TurboKozak Ulicówki. Każda drużyna zgłoszona do Turnieju jest zobowiązana wystawić po jednym zawodniku, który weźmie udział w tym konkursie.

 

UWAGA - organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas turnieju - wszyscy startują na własne ryzyko - zalecane ubezpieczenie się we własnym zakresie.

Pozostałe zasady obowiązujące podczas turnieju piłki nożnej "Ulicówka" oraz wKonkursie TurboKozak Ulicówki zostały określone w Regulaminie Turnieju Piłki Nożnej pod nazwą "Ulicówka".

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy :)

 

Regulamin Turnieju "Ulicówka 10!"