Spotkanie konsultacyjne dotyczące połączenia kolejowego do Jastrzębia-Zdroju

Spotkanie konsultacyjne dotyczące połączenia kolejowego do Jastrzębia-Zdroju

W ramach konsultacji społecznych, prowadzonych przez firmę Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Śląskiego, zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przywrócenia połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju.

Spotkanie dotyczy projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku dla projektu liniowego pn. "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, realizowanego na zlecenie Województwa Śląskiego przez konsorcjum firm Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa.

Ideą tej inwestycji jest utworzenie połączenia kolejowego Katowice - Jastrzębie-Zdrój przez Żory. Środkiem do tego celu jest budowa (lub odbudowa, w zależności od wariantu, który zostanie wybrany) infrastruktury kolejowej pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem, Żorami i Orzeszem. W powiązaniu z istniejącą infrastrukturą, ma to zapewnić połączenie Jastrzębia-Zdroju, Żor i okolicznych miejscowości między innymi z Katowicami.

Wykonanie dokumentu pod nazwą: Studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pod nazwą: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" zostało wsparte przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kwotą 130 533,75 zł w formie dotacji celowej przekazanej Województwu Śląskiemu. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjęła 23 kwietnia 2021 r.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny warianty tras przebiegają przez sołectwa: Bełk, Szczejkowice i Palowice.

Poniżej wariant biegnący przez nasze sołectwo:

Spotkanie konsultacyjne dotyczyć będzie szczegółowego przedstawienia rozpatrywanych wariantów przebiegu trasy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w formie zdalnej (online).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy: konsultacje.jastrzebie@infracd.pl, do 27 lipca (wtorek).

Link do telekonferencji zostanie przesłany zgłoszonym osobom w dniu 28 lipca (środa).