Ulicówka 11 - wracamy do gry

Ulicówka 11 - wracamy do gry

W najbliższą sobotę, 4 września, już po raz 11 zostanie rozegrana "Ulicówka", czyli turniej piłki nożnej, w którym zmierzą się przedstawiciele ulic, osiedla i organizacji społecznych z terenu sołectwa Bełk. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Wracamy do gry", gdyż ze względu na pandemie COVID-19 turniej nie został rozegrany w ubiegłym roku.

Turniej jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców naszego sołectwa, bez względu na wiek i płeć. Wystarczy zgłosić drużynę, która będzie złożona z reprezentantów poszczególnych ulic (np. ulica Główna), osiedla (np. "PGR") lub organizacji mających siedzibę w Bełku (np. Ochotnicza Straż Pożarna). Można zgłosić drużynę złożoną z reprezentantów dwóch, trzech lub więcej ulic pod warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora.

UWAGA - zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

Jak się zgłosić? Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju) wraz z kompletem dokumentów, a ich skan lub zdjęcie przesłać na adres: stowarzyszeniebelk@gmail.com. Oryginał dokumentów należy złożyć w dniu turnieju w Biurze Zawodów. Zalecamy jednak, aby komplet dokumentów wraz z opłatą startową dostarczyć przed 4 września do Michała Stokłosy (tel. 509055411).

Opłata startowa wynosi 10,00 zł od każdego zawodnika i nie podlega zwrotowi.

WAŻNE !!!
Każdy pełnoletni zawodnik musi wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 2, zaś zawodnik małoletni oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Turnieju. Podpisane oświadczenia muszą zostać dostarczone wraz z zgłoszeniem drużyny do Turnieju.

Do pobrania:

Regulamin Turnieju, w tym oświadczenia

Tak jak w poprzednich edycjach, drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników, w tym 2 zawodników do lat 15. Nie ma możliwości dopisywania lub zamiany zawodników w czasie turnieju. Liczba zawodników na boisku w trakcie meczu wynosi 5 + 1.

UWAGA - na boisku zawsze musi przebywać co najmniej 1 zawodnik do lat 15.
 
System gry będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. W przypadku zgłoszenia się do Turnieju 8 drużyn lub mniej mecze zostaną rozegrane w systemie "każdy z każdym". W pozostałych sytuacjach, tj. w przypadku dziewięciu lub więcej drużyn, rozgrywki zostaną podzielone na fazę grupową oraz fazę pucharową.

Wydarzeniem towarzyszącym imprezie jest Konkurs TurboKozak Ulicówki. Każda drużyna zgłoszona do Turnieju jest zobowiązana wystawić jednego zawodnika do lat 15, ktory będzie miał do pokonania 7 konkurencji.
 
UWAGA - organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas turnieju - wszyscy startują na własne ryzyko - zalecane ubezpieczenie się we własnym zakresie.

Pozostałe zasady obowiązujące podczas turnieju piłki nożnej "Ulicówka" oraz w Konkursie TurboKozak Ulicówki zostały określone w Regulaminie Turnieju Piłki Nożnej pod nazwą "Ulicówka 11 - wracamy do gry".
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy :)

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, zaś partnerami Sołtys Sołectwa Bełk wraz z Radą Sołecką oraz Klub Sportowy "Decor" Bełk.

Turniej "Ulicówka 11 - wracamy do gry" finansowany jest z opłat startowych zawodników oraz środków własnych Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.