Wolontariusze na start !!!

Wolontariusze na start !!!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w związku z realizacją projektu „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. – nasze wspólne dziedzictwo” dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa, ogłasza nabór uczestników chcących wziąć udział w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach organizowanych w ramach projektu „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. – nasze wspólne dziedzictwo”.

Działania będą odbywać się na terenie cmentarza wokół zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku (ul. Kościelna), który jest jednym z najcenniejszych zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i nie tylko (jest jednym z nielicznych zabytków "in situ", czyli zachowanym w miejscu, w którym został wybudowany; bełkowski kościół stoi w miejscu, gdzie stał od samego początku), znajdującym się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego. Kościół wraz z cmentarzem jest otoczony kamienno-drewnianym ogrodzeniem z bramkami i częściowo zachowanym lipowym szpalerem. Nekropolia swymi korzeniami sięga zapewne średniowiecza. Kościół wraz z otaczającym go cmentarzem i murem kamiennym, gdzie całość porośnięta jest starodrzewem, emanuje niesamowitą oraz unikalną atmosferą.

Cel, do którego dążymy poprzez realizację tego projektu, to przede wszystkim wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przedmiotowego cmentarza wraz z identyfikacją nagrobków oraz prace porządkowe na terenie nekropolii.

W ramach projektu powstanie także ścieżka edukacyjna, wystawa fotograficzna, podstrona na www.belk.pl poświęcona nekropolii oraz zostanie wydany folder.

Planowane działania prowadzone będą pod nadzorem i opieką osób doświadczonych w realizacji tego typu działań. Potrwają do końca października 2019 r., przy czym prace porządkowe oraz inwentaryzacyjne mają zakończyć się do 30 września 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona. Dlatego prosimy o dobre umotywowanie swojego udziału, gdyż – w przypadku większej liczby zgłoszeń – będzie to istotnym kryterium wyboru uczestników.

Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formie skanu lub zdjęcia) prosimy przesyłać do 22 lipca 2019 r. na adres mailowy: stowarzyszeniebelk@gmail.com Skontaktujemy się z wszystkimi chętnymi do udziału w projekcie (niezależnie od zakwalifikowania do niego).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszeniebelk@gmail.com

Do pobrania: Karta zgłoszenia uczestnika