Z bezdomności do scenicznej wolności

Z bezdomności do scenicznej wolności

"Teatr Dziki" to grupa nieformalna składająca się z mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Przegędzy. Grupa otrzymała dofinansowanie ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 na realizację projektu "Z bezdomności do scenicznej wolności".

"Teatr Dziki" powstał w listopadzie ubiegłego roku podczas niezobowiązujących spotkań zainicjowanych przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. W trakcie jednego z nich narodził się ambitny pomysł wpłynięcia na zmianę stereotypów dotyczących osób bezdomnych oraz spróbowania własnych sił w wystąpieniach publicznych, wyjścia z tzw. „cienia”. W ten sposób pojawił się pomysł utworzenia Grupy Teatralnej.

Projekt "Z bezdomności do scenicznej wolności" ma za pośrednictwem sztuki przede wszystkim zwrócić uwagę na jeden z problemów społecznych występujący w społeczeństwie, czyli bezdomność. "Teatr Dziki" stworzy przedstawienie teatralne, które ukaże emocje i uczucia osób bezdomnych, które poprzez wcielenie się w role będą miały możliwość wyjścia z marginesu społecznego, do którego zalicza ich społeczeństwo. W ten sposób chcą oni zabrać głos, udowodnić sobie i społeczeństwu, że pomimo różnych problemów (np. osobistych) mogą realizować swoje marzenia.

Odbiorcami projektu są zarówno członkowie grupy, ale także widzowie, którzy będą mieć okazję zobaczyć inne oblicze bezdomności. W ramach projektu zaplanowano:
- warsztaty teatralne,
- wizytę w teatrze,
- przygotowanie sztuki teatralnej oraz jej zaprezentowanie.

Obecnie członkowie "Teatru Dzikiego" przygotowują się do wystawienia spektaklu pod tytułem "Jak to z tym ramżulowym skarbem było...".

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020