Odkrywamy Tajemnice Wzgórza Lukasów - projekt wystartował

Odkrywamy Tajemnice Wzgórza Lukasów - projekt wystartował

22 sierpnia odbyło się spotkanie i szkolenie wolontariuszy zaangażowanych w projekt „Odkrywamy Tajemnice Wzgórza Lukasów”.

Środki na realizację projektu udało się nam pozyskać w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa 2020. Za nami pierwszy etap projektu, czyli rekrutacja wolontariuszy.

                            

„Bardzo cieszymy się z faktu, że znowu udało się nam pozyskać środki z programu „Wspólnie dla dziedzictwa”. Rok temu, w ramach projektu „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku - nasze wspólne dziedzictwo”, pracowaliśmy na terenie zabytkowej nekropolii, otaczającej drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny. Udało się nam zidentyfikować osoby, które zostały tam pochowane, a także uzyskać wiele cennych informacji, zarówno dotyczących cmentarza, jak i samego kościoła. Mamy nadzieję, że nowy projekt zapewni równie ważne i cenne z punktu widzenia dziedzictwa historycznego efekty - mówi Michał Stokłosa, Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk i koordynator projektu. - W przedsięwzięcie zaangażowanych jest siedmiu wolontariuszy, członkowie Stowarzyszenia, ale są również osoby, które współpracują z nami w mniej formalny sposób, ale także aktywnie działają” - dodaje.

                            

Sobotnie szkolenie dla wolontariuszy poprowadziła Ewa Caban, Kierownik Centrum Dziedzictwa Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, pełniąca funkcję opiekuna merytorycznego projektu. „Miejsce na którym skupiamy się w tym roku, czyli Wzgórze Lukasów, jest niezwykle ciekawe, owiane tajemnicą, ponieważ tak naprawdę nigdy nie zostało zbadane. Informacje, które posiadamy na jego temat, są dosyć skromne, w dużej mierze opierające się na przekazach mieszkańców. Myślę, że podobnie jak roku ubiegłym, wolontariuszom oraz członkom Stowarzyszenia, uda się pozyskać cenne informacje i w ten sposób odkryć część historii miejscowości” - podkreśliła Ewa Caban.

                             

                             

„Zgodnie z założeniami projektu, zinwentaryzowany zostanie teren Wzgórza, wykonane karty ewidencyjne, w których zostanie zawarta szczegółowa lokalizacja, opis, informacja o stanie zachowania, datacja, określenie charakteru wyposażenia, informacja o technice wykonania oraz wymiary” - podkreśliła Irena Kontny, specjalista ds. historii sztuki w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, współpracująca również przy projekcie.

                                     

                                 

                                   

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji Wzgórza i neogotyckiej kaplicy, jej otoczenia wraz ze starodrzewem, a także przeprowadzenie na ich terenie prac porządkowych. Oprócz tego, w ramach projektu zaktualizowana zostanie również ścieżka edukacyjna „Śladami Belka”, zorganizowana zostanie wystawa fotograficzna, wydany folder, stworzona podstrona na www.belk.pl, poświęcona Wzgórzu Lukasów, a projekt zakończy konferencja popularnonaukowa.

                              

                              

                             

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa