Zielnik kulturowy

Zielnik kulturowy

„Zielnik kulturowy” to etnobotaniczny projekt mający na celu zwrócenie uwagi odbiorców na tradycję stosowania ziół i dzikich roślin w obrzędowości i życiu codziennym oraz w szeroko rozumianej kulturze. Organizatorem projektu jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zaś jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

W ramach projektu przeprowadzone zostały badania wokół kilku grup tematycznych:
- używania roślin w lecznictwie i kuchni,
- użytkowania w tradycyjnych ogródkach przydomowych i lokalnego nazewnictwa flory,
- wykorzystania roślin w obrzędowości dorocznej,
- symbolice roślin.

Poniżej prezentujemy efekty w postaci 5 filmowych warsztatów zielarskich, w których pokazane zostały różne sposoby podejścia do roślin. Od tradycyjnego, ludowego, z elementami mistycyzmu i inspiracjami florystycznymi w regionalnym stroju śląskim, po określenie właściwości biochemicznych poszczególnych ziół i sposoby wykorzystania ich w fitoterapii. W filmach przedstawiane są różne fazy wegetacji roślin i możliwości korzystania z nich w ciągu całego roku, zatem nie trzeba sugerować się wyłącznie porami roku zawartymi w tytułach odcinków.

Ogród i kuchnia makrobiotyczna

Malowane kwiaty w stroju śląskim

Lato

Późne lato

Jesień

Filmy mają charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych w filmach, nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej.

Polecamy także książkę kucharską (w formie e-book) ze sprawdzonymi sposobami wykorzystania wybranych ziół i dziko rosnących roślin oraz artykuły o symbolice roślin, wykorzystania ich w obrzędowości oraz o tradycyjnych ogródkach przydomowych.

Publikacja do pobrania ze strony Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Ziele, aniele! Dzikie rośliny w przepisach kulinarnych. Zapraszamy do czytania !

Projekt „Zielnik kulturowy” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury