INKASO PODATKÓW III RATA ZA ROK 2021

INKASO PODATKÓW III RATA ZA ROK 2021

Zawiadomienie o wpłacie trzeciej raty podatku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za spółka wodną na rok 2021 Inkaso odbędzie się w dniach 13-14 września w domu Sołtysa Bełk ul. Piasta 4 . Bardzo prosimy o przestrzeganie reguł sanitarnych.