Płuca zawitały do naszej gminy.

Płuca zawitały do naszej gminy.

W Czerwionce-Leszczynach rozpoczyna się ogólnopolska akcja „Zobacz czym oddychasz, zobacz jak to zmienić”, której celem jest informowanie o zanieczyszczeniu powietrza i sposobach walki z tym problemem. W tym roku płuca odwiedzą 60 miast w całej Polsce.

Dzięki Fundacji Better Future, która sfinansowała zakup płuc, wizualizację jakości powietrza będą mogli oglądać mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn. W okresie od 31 października do 12 listopada mobilne płuca staną na parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Czerwionce. Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha” pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadają na białej materii pokrywającej instalację. Instalacja zmienia kolor zależnie od jakości powietrza w danym miejscu, tym samym obrazując stan ludzkich płuc narażonych na oddziaływanie smogu.

Instalacja została zamontowana we wcześniejszym terminie niż rok temu. Zrobiono to celowo. Chcemy pokazać, jak wielkie znaczenie dla jakości powietrza ma okres grzewczy i to, co spalamy w piecach. Niestety, wyniki zeszłorocznej akcji były fatalne - Czerwionka-Leszczyny wygrała zmagania na najbardziej zanieczyszczone płuca L. Instalacja stanęła wtedy w grudniu. Zobaczymy, jak płuca będą wyglądać w listopadzie tego roku?

Działacze lokalnych oddziałów Polskiego Alarmu Smogowego od lat walczą o czyste powietrze. Prowadzą różnego rodzaju działania edukacyjne, by poprawić społeczną świadomość szkodliwości zanieczyszczeń powietrza. Pokazują też skąd i jak pozyskiwać finanse na wymianę kotłów. Monitorują normy jakości paliw, normy jakości powietrza i dbają, by przepisy dotyczące czystości powietrza i tzw. uchwały antysmogowe były egzekwowane – powiedziała Karolina Trzcionka, Prezes Fundacji Better Future – Zgodnie z misją Fundacji chcemy tworzyć lepszą przyszłość, chroniąc środowisko, dbając o jego czystość i zapobiegając negatywnym zmianom jakie w nim zachodzą. Współpraca z Polskim Alarmem Smogowym to działanie o charakterze głównie edukacyjnym, przez które chcemy uświadomić mieszkańcom regionu jak poważnym problemem jest smog.

Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która weszła w życie 1 września 2017 r. Zakazuje ona używania kotłów starszych niż 10 lat (wyprodukowanych przed wrześniem 2007 r.) oraz instalacji bez tabliczek znamionowych. W 2024 roku wejdą kolejne zapisy uchwały i mieszkańcy będą musieli wymieniać również nowsze piece na paliwa stałe. Do końca sierpnia 2022 mieszkańcy województwa śląskiego złożyli 68488 wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jednak mamy też programy gminne i miejskie, oferujące dopłaty do wymiany pieca. Część osób nie korzysta ze wsparcia i kupuje nowy kocioł na własną rękę – powiedział Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim. Częścią kampanii „Zobacz czym oddychasz, zobacz jak to zmienić” będzie akcja informacyjna pokazująca możliwości finansowania wymiany pieców. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nie tylko świadomość poziomu zanieczyszczeń, ale też wskazówki dotyczące tego, jak sytuację można poprawić.

Na terenie gminy działa grupa nieformalna „Czerwionka-Leszczyny Bez Smogu”. Jej ostatnią inicjatywę sfinansuje Program „Nasze powietrze” realizowany przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.  Program jest ukierunkowany na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań o czyste powietrze. Grupa nieformalna działająca przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk otrzymała dotację na realizację projektu „Łapiemy SMOGA”. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- nakręcenie krótkiego filmu pokazującego poziom smogu w naszym regionie wraz ze wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza. Pokażemy, jak zmienia się nasze powietrze, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Chcemy pokazać jak "dokarmiamy smoga",

- wykonanie 30 uproszczonych audytów energetycznych z udziałem kamery termowizyjnej. Audyty te mają pokazać właścicielom domostw miejsca, gdzie ucieka najwięcej ciepła. Zostaną zaproponowane działania, które będą miały za zadanie obniżenie kosztów eksploatacji budynku. W audycie również zaproponowane zostaną, jak najkorzystniejsze sposoby wymiany źródeł ciepła wraz z podaniem wstępnego kosztorysu,

- przeprowadzenie panelu eksperckiego, na którym zostanie omówione zbiorcze podsumowanie przeprowadzonych audytów wraz z dyskusją fachowców na temat poprawy jakości powietrza oraz wpływu złego stanu powietrza na nasze zdrowie,

- zamontowanie czujnika powietrza, który będzie miał wymiar informacyjny i edukacyjny dla lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Łapiemy SMOGA” pojawią się w najbliższym czasie w mediach społecznościowych, lokalnych gazetach oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.)

Leszek Szejka

#czerwionkaleszczynybezsmogu