Właścicielu - pilnuj swojego czworonoga!

Właścicielu - pilnuj swojego czworonoga!

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przebywania psów bez nadzoru na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przypominamy o obowiązku sprawowania należytej kontroli nad zwierzętami. Apelujemy o dołożenie starań i wykazanie szczególnej troski, aby psy nie pozostawały bez opieki, w szczególności, aby nie biegały bez nadzoru na terenach ogólnodostępnych i uczęszczanych przez inne osoby.

 

Właścicielu - pilnuj swojego czworonoga PLAKAT

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na właścicieli czworonogów obowiązek kontroli swoich zwierząt. Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel, dlatego przypominamy - nie wolno wypuszczać psów bez nadzoru i właściwych zabezpieczeń.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

"Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Aby uniknąć groźnych i nieprzyjemnych sytuacji należy zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć czworonoga:

  • w trakcie spaceru bezwzględnie trzymajmy psa na smyczy, zwierzę nie może pozostawać bez kontroli, właściciel posiadający psa rasy agresywnej ma obowiązek przestrzegania maksymalnych środków ostrożności, tj. trzymania psa na smyczy i w kagańcu,
  • nie wypuszczajmy psów z domu bez opieki,
  • nie pozwólmy, aby zwierzęta przebywały w miejscach zabaw dla dzieci,
  • pamiętajmy o obowiązku szczepień swojego psa,
  • zabezpieczmy odpowiednio ogrodzenie posesji, jak i kojec, w którym zwierzę się znajduje, tak aby pies nie mógł się przez nie przedostać. Na ogrodzeniu posesji można również umieścić tabliczkę ostrzegającą osoby przed psem pilnującym tego terenu.

Informacje o nienależytym zabezpieczeniu zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie należy zgłosić Straży Miejskiej lub Policji.

Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkód innej osobie lub zwierzęciu.
Na agresywne zachowanie psa może bowiem wpłynąć wiele czynników takich jak np.: niewłaściwe wychowanie, przebywanie w nowym miejscu, poczucie strachu wywołane nagłym zdarzeniem itp. Czujność i rozwagę należy zachować niezależnie od wielkości czy rasy psa.

Przypominamy także, że sprzątanie po psie jest obowiązkiem właściciela, stanowi także wyraz odpowiedzialności za otoczenie.

Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa i środków ostrożności. Pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt ponoszą ich właściciele.