Zawidomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zawidomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że w dniach od 8 maja do 6 czerwca br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obejmującego obszar w obrębie Bełk wraz z prognozą na oddziaływanie na środowisko.

Plan będzie wyłóżony w siedzibie Urzędu na ul. Al. Św. Barbary 6, pok. 1, Czerwionka (Zameczek) w godz.:

- poniedziałki od 14.00 -17.00

- wtorki, środy, czwartki i piątki od 10.00 - 13.00

Całość obwieszczenia znajdziecie Państwo poniżej.


Szejka Leszek