Zaczynamy realizować kolejną inicjatywę lokalną

Zaczynamy realizować kolejną inicjatywę lokalną

Inicjatywa lokalna? Tak!!! Ta forma współpracy mieszkańców naszego sołectwa z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny jest już praktykowana od kilku lat. Nie mogło być inaczej i w tym roku. Za jej sprawą na obiekcie sportowym przy ulicy Głównej powstanie sektor rodzinny. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace.

Zadanie pn. "Utworzenie sektora rodzinnego na obiekcie sportowym przy ulicy Głównej 28 w Bełku" będzie polegać na wydzieleniu na trybunie zachodniej sektora rodzinnego poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej oraz wyznaczeniu terenu wokół tej trybuny, na którym zostanie zamontowane urządzenie o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej oraz płyty polietylenowej HDPE i HPL, zaś podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Urządzenie jest dedykowane dla grupy wiekowej: do 6 lat. Jako nawierzchnię amortyzującą zostanie wykorzystana darń, gleba (dopuszczalna przez producenta).

Realizacja inicjatywy polegającej na utworzeniu sektora rodzinnego na obiekcie sportowym przy ulicy Głównej 28 w Bełku ma zachęcić rodziców z dziećmi, zwłaszcza z tymi najmłodszymi, do przyjścia na stadion: rodzic będzie mógł obserwować zawody sportowe, zaś dziecko/dzieci będą mogły bezpiecznie spędzić czas korzystając z urządzenia zabawowego, jednocześnie będąc blisko swojego rodzica.

Ponadto urządzenie będzie ogólnodostępne, w każdej chwili rodzic z dzieckiem będzie mógł przyjść na obiekt sportowy i skorzystać z urządzenia (nie tylko w czasie zawodów sportowych).

Całkowity koszt zadania wynosi 23 307,15 zł, w tym ze środków gminy 18 527,48 zł. Pozostałą część kosztów ponoszą mieszkańcy naszego sołectwa (wkład finansowy i niefinansowy - praca społeczna).

Poniżej relacja z dotychczas przeprowadzonych prac: