Szykuje się remont ulicy Bełkowskiej

Szykuje się remont ulicy Bełkowskiej

Ulica Bełkowska (DP 5628S) to droga powiatowa łącząca sołectwo Bełk z dzielnicą Dębieńsko. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Wolności (DP 5614S) do skrzyżowania z ulicą Jesionka/Zabrzańska (DP 5343S). Wkótce kolejny jej odcinek zostanie wyremontowany.

Decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na kolejny etap remontu ulicy Bełkowskiej podjęto w dniu 28 marca 2019 r. na posiedzeniu Rady Powiatu w Rybniku. Zdecydowano wpisać to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 (jako zadanie inwestycyjne - jednoroczne). Zabezpieczono na ten cel 497 450,58 zł. Teraz pozostaje tylko oczekiwać na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy zadania.

Remont ma dotyczyć następującego odcinka: od nawierzchni położonej w poprzednich lata w stronę przejazdu kolejowego (zdjęcie poniżej).

A tak prezentuje się ulica Bełkowska po wcześniejszych pracach remontowych (w stronę Dębieńska):